• Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Jeżeli jesteś konsumentem (czyli nabyłaś/-eś produkt bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą), co do zasady możesz w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z kilkoma wyjątkami wymienionymi poniżej.

Bieg terminu 14 dni rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie innej niż przewoźnik.

W celu odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłanie na nasz adres e-mail (kontakt@manumo.pl) lub pocztą oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od otrzymania Produktu.

Nie ma obowiązkowej formy oświadczenia, ale jeżeli chcesz, możesz je złożyć również oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (wzory nie są obowiązkowe).

Po otrzymaniu Twojego oświadczenia, niezwłocznie prześlemy na podany przez Ciebie adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

W związku ze złożonym oświadczeniem, prosimy o odesłanie Produktu na nasz adres:

T.Piotrowski D.Zieliński K.Piotrowska s.c.

Stępińska 36/46 m.10

00-739 Warszawa

Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odeślesz Produkt przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwrócimy dokonaną przez Ciebie płatność, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, który jest przez nas oferowany. Mamy na to 14 dni od dnia otrzymania twojego oświadczenia, ale możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania Produktu z powrotem albo dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiej samej metody płatności jakiej użyłaś/-eś przy zamówieniu, chyba że zgodzisz się na inne rozwiązanie. Jeżeli zapłata została dokonana kartą, zwrócimy środki na rachunek bankowy przypisany do tej karty.

Nie będziesz ponosić żadnych dodatkowych kosztów w związku ze zwrotem, poza kosztem przesłania do nas Produktu.

Zgodnie z prawem, konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, masz prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

Reklamację możesz zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@manumo.pl albo listownie na adres: T. Piotrowski D. Zieliński K. Piotrowska s.c. ul. Stępińska 36/46 m.10 00-739 Warszawa.

Reklamowany towar należy wysłać na podany wyżej adres.

Prosimy o zawarcie w reklamacji zwięzłego opisu wady oraz daty jej wystąpienia, twoich danych oraz treści twojego żądania.

W związku z reklamacją:

możesz żądać: wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady, lub złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny,, odstąpieniu od umowy – w przypadku istotnej wady.

Odpowiadamy za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację należy zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu naszej odpowiedzialności.

  • Sklep zamknięty

Przepraszamy, chwilowo sklep manumo.pl pozostaje nieczynny :)